Pro studenty

 

 

Harmonogram akademického roku

 

Back to top

 

Rozvrh

Aktuální rozvrh naleznete zde: rozvrh

 

Back to top

 

Bílá kniha a jiné formuláře

1. ročník BcA.

Fotocvičení FOT I. - III. / oborové

- externí náklady: 2.000 Kč

- interní náklady: 0. Kč

- termín realizace: zimní semestr

- vedoucí pedagog:

- vedoucí výroby SF: Marek Jindra

Výrobní list

- Technický list a klauzurní projekční formáty

Fotocvičení OSV I. - II. / oborové

- externí náklady: 2.000 Kč

- interní náklady: 0. Kč

- termín realizace: zimní semestr (I.) / letní semestr (II.)

- vedoucí pedagog:

- vedoucí výroby SF: Marek Jindra

Výrobní list

- Technický list a klauzurní projekční formáty

Fotocvičení TCH / oborové

- externí náklady: 1.500 Kč

- interní náklady: 0. Kč

- termín realizace: zimní semestr 

- vedoucí pedagog:

- vedoucí výroby SF: Marek Jindra

Výrobní list

- Technický list a klauzurní projekční formáty

 

Fotocvičení - Jasový rozbor / oborové

- externí náklady: 1.000 Kč

- interní náklady: 0. Kč

- termín realizace: zimní semestr 

- vedoucí pedagog:

- vedoucí výroby SF: Marek Jindra

Výrobní list

- Technický list a klauzurní projekční formáty

Dokumentární studie / oborové

- externí náklady: 1.500 Kč

- interní náklady: 13.500 Kč

- termín realizace: březen - duben 

- vedoucí pedagog:

- vedoucí výroby SF: Marek Jindra

Výrobní list

- Technický list a klauzurní projekční formáty

Karlův most / oborové

- externí náklady: 500 Kč

- interní náklady: 13.500 Kč

- termín realizace: březen 

- vedoucí pedagog:

- vedoucí výroby SF: Marek Jindra

Výrobní list

- Technický list a klauzurní projekční formáty

 

Směry / oborové

- externí náklady: 500 Kč

- interní náklady: 13.500 Kč

- termín realizace: prosinec - leden

- vedoucí pedagog:

- vedoucí výroby SF: Marek Jindra

Výrobní list

- Technický list a klauzurní projekční formáty

Postup práce / oborové

- externí náklady: 9.500 Kč

- interní náklady: 20.000 Kč

- termín realizace: únor - březen

- vedoucí pedagog:

- vedoucí výroby SF: Marek Jindra

Výrobní list

- Technický list a klauzurní projekční formáty

Seznámení / oborové

- externí náklady: 18.000 Kč

- interní náklady: 60.000 Kč

- termín realizace: květen - červen

- vedoucí pedagog:

- vedoucí výroby SF: Marek Jindra

Výrobní list

- Technický list a klauzurní projekční formáty

 

2. ročník BcA.

TV seznamovací cvičení / oborové

- externí náklady: 0. Kč

- interní náklady: 80.000 Kč

- termín realizace: říjen

- vedoucí pedagog:

- vedoucí výroby SF: Marek Jindra

Výrobní list

- Technický list a klauzurní projekční formáty

Metro / oborové

- externí náklady: 12.000 Kč

- interní náklady: 50.000 Kč

- termín realizace: listopad - leden

- vedoucí pedagog:

- vedoucí výroby SF: Marek Jindra

Výrobní list

- Technický list a klauzurní projekční formáty

Sport / oborové

- externí náklady: 18.000 Kč

- interní náklady: 50.000 Kč

- termín realizace: červen - červenec

- vedoucí pedagog:

- vedoucí výroby SF: Marek Jindra

Výrobní list

- Technický list a klauzurní projekční formáty

 

Záběry v atelieru 1,2 / oborové

- externí náklady: 18.000 Kč

- interní náklady: 50.000 Kč

- termín realizace: listopad leden

- vedoucí pedagog:

- vedoucí výroby SF: Marek Jindra

Výrobní list

- Technický list a klauzurní projekční formáty

Anticorro / oborové

- externí náklady: 75.000 Kč

- interní náklady: 50.000 Kč

- termín realizace: únor- březen 

- vedoucí pedagog:

- vedoucí výroby SF: Marek Jindra

Výrobní list

- Technický list a klauzurní projekční formáty

 
 

3. ročník BcA.

 

Sen / oborové

- externí náklady: 27.000 Kč

- interní náklady: 120.000 Kč

- termín realizace: březen - duben

- vedoucí pedagog:

- vedoucí výroby SF: Marek Jindra

Výrobní list

- Technický list a klauzurní projekční formáty

Světlotonalita / oborové

- externí náklady: 6.000 Kč

- interní náklady: 500.000 Kč

- termín realizace: konec zimního semestru

- vedoucí pedagog:

- vedoucí výroby SF: Marek Jindra

Výrobní list

- Technický list a klauzurní projekční formáty

Letopis - portrét / oborové

- externí náklady: 53.000 Kč

- interní náklady: 105.000 Kč

- termín realizace: únor - duben

- vedoucí pedagog:

- vedoucí výroby SF: Marek Jindra

Výrobní list

- Technický list a klauzurní projekční formáty

 

Fotocvičení X - XI / oborové

- externí náklady: 2.000 Kč

- interní náklady: 0. Kč

- termín realizace: zimní semestr (X.) / letní semestr (XI.)

- vedoucí pedagog:

- vedoucí výroby SF: Marek Jindra

Výrobní list

- Technický list a klauzurní projekční formáty

 
 
 

1. ročník MgA.

Hudebně dramatická etuda / oborové

- externí náklady: 4.000 Kč

- interní náklady: 100.000 Kč

- termín realizace: leden - únor

- vedoucí pedagog:

- vedoucí výroby SF: Marek Jindra

Výrobní list

- Technický list a klauzurní projekční formát

 
 
 

1 + 2. ročník MgA.

Nestandardní scény / oborové

- externí náklady: 3.500 Kč

- interní náklady: 10.500 Kč

- termín realizace: listopad (1x za 2 roky)

- vedoucí pedagog:

- vedoucí výroby SF: Marek Jindra

Výrobní list

- Technický list a klauzurní projekční formáty

Barevná etuda / oborové

- externí náklady: 70.000 Kč

- interní náklady: 180.000 Kč

- termín realizace: IV. ročník - příprava; V. ročník - realizace

- vedoucí pedagog: prof. Jaroslav Brabec

- vedoucí výroby SF: Marek Jindra

Výrobní list

- Technický list a klauzurní projekční formáty

Postprodukce - Barevná etuda

 
 

Back to top

 

Studijní plány a sylaby

 

Back to top

 

Úřední deska. Povinné sledovat

 

Back to top

 

Vnitřní předpisy AMU. Studijní řád a zkušební řád + další dokumenty

Součástí několika dokumentů je i Studijní a zkušební řád AMU, se který se student musí seznámit. Obsahuje důležité informace o organizaci studia, klasifikaci či státních závěrečných zkouškách.

Rozcestník: http://www.amu.cz/cs/uredni-deska/uredni-deska-rektoratu-amu/predpisy/vnitrni-predpisy?set_language=cs

 

Back to top

 

Studentský průkaz

Pokyny k zařízení studentské karty ISIC zde.

 

Back to top

 

Bakalářské a diplomové práce

 

Back to top

 

Státní závěrečné zkoušky

Termíny k přihlášení ke státnicím, deadline na odevzdání prací a termín státní zkoušky naleznete v harmonogramu akademického roku.

Otázky ke státní bakalářské zkoušce zde.

Požadavky pro úspěšné absolvování bakalářského oboru:

Student splní požadavky odpovídající studijnímu plánu a poté složí státní závěrečnou zkoušku:

1) Umělecký soubor prací

2) Filmová a televizní technika

3) Filmová technika a technologie

4) Teorie kameramanské tvorby

Požadavky pro úspěšné absolvování magisterského oboru:

Student splní požadavky odpovídající studijnímu plánu a poté složí státní závěrečnou zkoušku:

1) Umělecký soubor prací

2) Teorie kameramanské tvorby

3) Televizní technika a technologie

4) Filmová technika a technologie