Pro studenty

 

 

Harmonogram akademického roku

 

Back to top

 

Rozvrh

Aktuální rozvrh naleznete zde: rozvrh

 

Back to top

 

Bílá kniha a jiné formuláře

 

Back to top

 

Úřední deska. Povinné sledovat

 

Back to top

 

Vnitřní předpisy AMU. Studijní řád a zkušební řád + další dokumenty

Součástí několika dokumentů je i Studijní a zkušební řád AMU, se který se student musí seznámit. Obsahuje důležité informace o organizaci studia, klasifikaci či státních závěrečných zkouškách.

Rozcestník: http://www.amu.cz/cs/uredni-deska/uredni-deska-rektoratu-amu/predpisy/vnitrni-predpisy?set_language=cs

 

Back to top

 

Studentský průkaz

Pokyny k zařízení studentské karty ISIC zde.

 

Back to top

 

Bakalářské a diplomové práce

 

Back to top

 

Státní závěrečné zkoušky

Termíny k přihlášení ke státnicím, deadline na odevzdání prací a termín státní zkoušky naleznete v harmonogramu akademického roku.

Otázky ke státní bakalářské zkoušce zde.

Požadavky pro úspěšné absolvování bakalářského oboru:

Student splní požadavky odpovídající studijnímu plánu a poté složí státní závěrečnou zkoušku:

1) Umělecký soubor prací

2) Filmová a televizní technika

3) Filmová technika a technologie

4) Teorie kameramanské tvorby

Požadavky pro úspěšné absolvování magisterského oboru:

Student splní požadavky odpovídající studijnímu plánu a poté složí státní závěrečnou zkoušku:

1) Umělecký soubor prací

2) Teorie kameramanské tvorby

3) Televizní technika a technologie

4) Filmová technika a technologie