Pedagogové

Seznamte se s inspirativním sborem našich pedagogů, který tvoří interní zaměstnanci a externí spolupracovníci.

 
brabec.jpg

prof. Jaroslav Brabec

Na katedře kamery vede Jaroslav Brabec řadu seminářů a cvičení. Přednáší současné
trendy obrazové stylizace, barevnou kinematografii i barevnou etudu se zaměřením na
teoretickou a praktickou schopnost ovládat barevnost filmového obrazu.

 
1380477_1563819330497825_7347355061625208462_n.png

prof. Jiří Myslík

Jiří Myslík vyučuje základy kameramanské praxe, obrazové techniky a technologií. Vede praktická cvičení (mezifakultní cvičení – Karlův most, Letopis, Hudebně dramatická etuda) i přednášky a semináře pro ostatní obory FAMU.

 

prof. Jaromír Šofr

Na katedře kamery vede Jaromír Šofr v současné době semináře kameramanské tvorby.
Zabývá se také světlonatalitou, posluchači si v jeho kurzu osvojí ty nejpodstatnější složky
kameramanské erudice a zvládnou tvorbu světlotonálního konceptu audiovizuálního díla.

 
10671372_1563819180497840_1007639329719534194_n.png

doc. Vladimír Smutný

Na akademické půdě se Vladimír Smutný specializuje na základy tvorby kameramana
a různé kameramanské postupy. Zabývá se analýzou kinematografie, přednáší
o světelně-tonálních kompozičních postupech v kinematografickém obraze.

 

doc. Antonín Weiser

Akademickou specializací Antonína Weisera jsou klasické i digitální trikové filmové
postupy a technologie. Vyučuje praktická cvičení základních a současných vizuálních
efektů a vede seminář zaměřený na užívání Photoshopu pro kameramany.

 

prof. Jiří Macák

Na akademické půdě se Jiří Macák věnuje problematice filmového obrazu a jeho praktické
realizace, mimo jiné vede i semináře na rozšíření znalostí nestandardního snímání
obrazu.

 

prof. Marek Jícha

Na KK FAMU vyučuje Marek Jícha od roku 2003. Přednáší základy filmové řeči z pohledu
práce kameramana, digitální zpracování kinematografického obrazu a vede
kameramanské oborové semináře v českém i anglickém jazyce.

 

MgA. Magdalena Bartáková

Doménou Magdalény Bartákové je kresebná analýza prostoru. Při výuce se zaměřuje na
osvojení základů kresby se zaměřením na zobrazování prostoru a aplikaci kresebných
dovedností při přípravě kameramana na natáčení.

 

MgA. Klaus Fuxjäger

Na katedře kamery vede Klaus Fuxjäger semináře kinematografie a osvětlování 1+2,
včetně praktických cvičení.

 

Mgr. et MgA. Roman Kašparovský, Ph.D.

Na akademické půdě se Roman Kašparovský zaměřuje na způsoby a trendy obrazové
narace současné světové filmové a televizní tvorby v návaznosti na osobnosti
kinematografie, především kameramany a režiséry.

 

MgA. Vidu Gunaratna

Doktorand Vidu Gunaratna se jako externí pedagog FAMU věnuje kolorování.

 

akad. arch. Jindřich Kočí

Na KK FAMU vede Jindřich Kočí semináře filmové a televizní scénografie, ve kterých
posluchače seznamuje se základními principy práce scénografa, problematikou
exteriérové skladby i s historií a vývojem filmové scénografie.

 

Katarina Štrbová Bieliková

Na katedře kamery uvádí Katarina Štrbová Bieliková studenty do problematiky kooperace
kameramana a kostýmního výtvarníka. Seznamuje s tím, co všechno může kostým obrazu
nabídnout a jak by měla celá vizuální složka spolupracovat.

 

MgA. Petr Koblovský, Ph.D.

Na FAMU se Petr Koblovský specializuje na kameru v dokumentárním filmu. Studenti si
během jeho cvičení osvojí principy základů osvětlování a využívání reálného světla
v dokumentárních žánrech či se zaměří na reciprocitu výrazových prostředků.

 

Mgr. Martin Čech

kameraman, dokumentarista, cestovatel a pedagog

Na katedře kamery Martin Čech přednáší předměty Televizní snímací postupy a Dramatická televizní tvorba, jejichž cíli je teoretická příprava studentů na